oyunbaz

oyunbaz
is.
1. Gülməli oyunlar çıxarıb başqalarını güldürən adam; hoqqabaz, oyun çıxaran, masqaraçı. Adamlar özlərinə məzəli təlxək, oyunbaz, ya dəli düzəldib əylənir, meydançanı, bazarı yeni gülüşmə götürürdü. S. R..
2. Keçmişdə ruhanilərin və mürtəcelərin artistlərə verdikləri təhqirli ad. <Səməd Oqtaya:> <Ananı> yasxanalara buraxmırlar ki, oğlun oyunbazdır, arvad tumanı geyir. C. C..
3. məc. Fırıldaqçı, hiyləbaz, kələkbaz. <Həsən:> Bu oyunbazların əlindən nələr çəkmişəm, onu bir tək mən bilirəm. Ə. H.. <Əhməd:> Nədən ötrü məni axtarırsan, ay hiyləbaz, kəndirbaz, oyunbaz, kəkilbaz? N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • oyunbaz — sf., T. oyun + Far. bāz 1) Oynamayı seven 2) mec. Düzenci, hileci O zavallı Çolak ın nasıl bir oyunbaz olduğunu şimdi biliyordu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kəndirbaz — is. 1. İp üzərində gəzmək və atılıb düşməklə cürbəcür oyunlar göstərən adam; canbaz. Kəndirbazların çıxışı. – Qız uşağını özbaşına buraxsan, . . kəndirbaza ərə getmək istər. M. S. O.. <Rəqslərin> ahəngi altında oynayana və atılıb düşənə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzenci — sf. Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bəhlul — ə. ərəb əsatirində xəlifə Harunərrəşidin zamanında yaşayıb (bəziləri onu Harunərrəşidin qardaşı sayırlar) özünü dəliliyə vurmuş alimin adı olub, sonralar ümumiləşərək «ayıq, sayıq», «dərrakəli», yaxud «təlxək, oyunbaz» mənalarında işlədilmişdir.… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hoqqəbaz — ə. və f. hoqqa çıxaran; oyunbaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lö’bətbaz — ə. və f. 1) oyuncaq oynadan artist; 2) m. oyun çıxaran; təlxək, oyunbaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağacayaq — is. köhn. məh. 1. Ayaqlarına qarmaqlı ağaclar taxıb gəzən oyunbaz. 2. Qılçası olmadığı üçün ağacdan qayrılmış süni ayaqla gəzən adam; axsaq. 3. məc. Uzundraz adam. 4. zool. Su kənarında yaşayan uzunayaq bir quş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayıoynadan — is. köhn. 1. Keçmişdə ayı oynadıb pul yığmaqla məşğul olan adam. 2. məc. Məsxərəçi, zarafatçı, oyunbaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • canbaz — is. <fars.> 1. Tamaşa yerlərində öz canı üçün təhlükəli oyunlar göstərən sirk artisti; kəndirbaz, akrobat. 2. məc. Oyunbaz. Hoqqabaz. <Piri:> Şiraslan, yaxşı bilirik ki, canbazsan. M. Süleymanov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dübbə — is. köhn. dan. Masqaraçı, oyunbaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”